Všeobecné informace

 

Místo konání
Hotel Myslivna, Nad Pisárkami 276/1, 623 00 Brno.

Doprava
Mapka místa konání je umístěna zde.
Cestující MHD: autobusová linka č. 52, pro vyhledání spoje doporučujeme použít služby
http://www.jrbrno.cz/L52_S2_Z36_P1

Registrace účastníků
8.00 – 11.00 hod
Registrující osoby, které budou k dispozici po celou dobu konání kongresu Vám rádi sdělí Vaše event. dotazy.

Oběd
Forma jednotného menu, cena Kč 120,- vč. DPH.
Zájemce o bezmasou / bezlepkovou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.

Doprovodná výstava
Doprovodná výstava firem bude probíhat v těsné blízkosti přednáškového sálu. V prostorách doprovodné výstavy bude umístěno občerstvení pro účastníky. Máte-li zájem o prezentaci společnosti, kontaktujte prosím organizátora kongresu SYMMA, spol. s r.o., Aleš Martinek, e-mail: a.martinek@symma.cz