Registrační poplatky

 

Přednášející nehradí registrační poplatek.

 

Do 4. 3. 2019

Na místě

Nekomerční sektor

(členové ČLS JEP, zaměstnanci nemocničních zařízení, zaměstnanci státní správy a samosprávy, akademici)

 

Kč  1 150,-

 

Kč 1 400,-

Komerční sektor

Kč 4 000,-

Kč 5 000,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na kongres, občerstvení v průběhu akce, kongresové materiály a DPH.

Studenti Ph.D.

Kč 400,- bez rozdílu času

Studenti LF MU

nehradí registrační poplatek

Oběd

Kč 120,-