Registrační poplatky

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Přednášející nehradí registrační poplatek.

 

Do 6. 3. 2017

Na místě

Nekomerční sektor

Člen ČRS

Nečlen ČRS
(členové ČLS JEP, zaměstnanci nemocničních zařízení, zaměstnanci státní správy a samosprávy, akademici)

 

Kč   950,-

Kč 1 250,-

 

Kč 1 250,-

Kč 1 550,-

Komerční sektor

Kč 4 000,-

Kč 5 000,-

Kongresový poplatek zahrnuje vstupenku na kongres, 2 x coffee break.

Studenti Ph.D.

Kč 400,- bez rozdílu času

Oběd

Kč 100,-