Odborný program

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

13. března 2017

 

  8.00 – 11.00 hod

Registrace účastníků

  9.00 – 10.30 hod

Přednáškový blok I.
Telemedicína a legislativa

 

Elektronické zdravotnictví a legislativa, klinická odpovědnost
JUDr. Radek Policar
Ministerstvo zdravotnictví ČR

Právní limity nakládání s údaji o zdravotním stavu
JUDr. Otto Dostál, doc. Otto Dostál, CSc., RNDr. Michal Javorník, Ph.D.
Masarykova univerzita

Současný stav klinických auditů v radiologii
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc.
Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Diskuze

10.30 – 11.00 hod

Coffee break

11.00 – 12.30 hod

Přednáškový blok II.
Hodnocení - popis radiologického vyšetření

 

Nemocniční informační systém IKIS a systém PACS s identifikací aktivit
uživatele žádajícího o snímky či popis v externím PACS systému
Petr Bělík, Kamil Ehrenberger
Medical Systems a.s.


Nástroje rozpoznávání řeči při popisu vyšetření
Ing. Ladislav Daníček
Consulting Company Novasoft a.s.


Praktické ukázky a zkušenosti
prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D., MUDr.Girsa
Radiologická klinika LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc


Textové popisy, vzdálená diagnostika a sdílení obrazové dokumentace
Ing. Miroslav Stejskal
OR-CZ, spol. s r.o.


Diskuze

12.30 – 13.30 hod

Oběd

13.30 – 15.30 hod

Přednáškový blok III.
Varia

 

WRDG modul ve FONS Enterprise
Ing. Petra Bičišťová
STAPRO, s.r.o.

Radiodiagnostický prohlížeč DicompassW.
Mgr. Michal Pokorný
ICZ, a.s.

Teleradiologie v praxi
MUDr. Samuel Genzor, MUDr. Filip Čtvrtlík, Ph.D.
Fakultní nemocnice Olomouc - Klinika plicních nemocí a tuberkulózy

EIZO – vlastnosti a kalibrace monitorů pro diagnostiku
Ing. Miroslav Vondráček
EIZO Europe GmbH organizační složka

Diskuze

15.30 – 15.35 hod

Závěr kongresu

15.35 – 16.00 hod

Výdej certifikátů