Odborný program

Hlavní partner

Partner

12. března 2018

 

  8.00 – 12.00 hod

Registrace účastníků

  9.45 – 10.00 hod

Zahájení kongresu

  10.00 – 12.00 hod

Přednáškový blok I.
Radiační ochrana a telemedicína
Předsednictvo: prof. MUDr. V. Válek, CSc., doc. MUDr. M. Mechl, Ph.D.

 

Sledovanie ožiarenia pacientov na rádiologických pracoviskách
Šalát D.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Externí klinické audity v oblasti lékařského ozáření
Ptáček I.
Česká společnost fyziků v medicíně
Fakultní nemocnice Olomouc

První kolo Externích klinických auditů v ČR
Borek P., Hlavička J., Kříž
VF, a.s.

Optimalizace radiační ochrany při přípravě a aplikaci 18-FDG
Bartl J., Schneiderová M., Budínský M., Škoda P.
Masarykův onkologický ústav

12.00 – 13.00 hod

Oběd

13.00 – 15.00 hod

Přednáškový blok II.
GPDR
Předsednictvo: prof. MUDr. V. Válek, CSc., doc. MUDr. M. Mechl, Ph.D.

 

GDPR
Tobiášová A.
Fakultní nemocnice Brno

Právní souvislosti zpracování medicínských obrazových dat
Stupka V., Dostál O. sr, Dostál Otto, jr., Javorník M.
Masarykova univerzita

Uchovávání obrazové dokumentace v souladu s nařízením GDPR
Siblík P.
ICZ, a.s.

Panelová diskuze na téma „GDPR ve zdravotnictví“

15.00 – 15.30 hod

Coffee break

15.30 – 16.30 hod

Přednáškový blok III.
Monitory pro diagnostiku a telemedicínu
Předsednictvo: prof. MUDr. V. Válek, CSc., doc. MUDr. M. Mechl, Ph.D.

 

EIZO – řešení pro zobrazování dat ve zdravotnictví
Vondráček M.
EIZO Europe GmbH organizační složka

BARCO Uniti 12MP zobrazovací systém, vlastnosti a funkcionalita. Diagnostické monitory, klasifikace a třída zdravotnického prostředku
Čermák R., Florczyk P.
AURA Medical, BARCO

Diskuze

16.30 – 16.40 hod

Závěr kongresu