POZVÁNKA (pdf)

 

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK

Hlavní partner

Partner

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abychom Vás jménem Kliniky radiologie a nukleární medicíny LF MU a Fakultní nemocnice Brno a Radiologické společnosti ČLS JEP, co nejsrdečněji pozvali k účasti na již XIV. mezinárodní kongres informačních technologií ve zdravotnictví „Telemedicína Brno 2018“, který se koná dne  12. března 2018 v kongresových prostorách hotelu Myslivna v Brně.

Hlavními tématy letošního ročníku jsou „Teleradiologie - legislativa a praxe,
GDPR, Sdílení, zasílání a archivace obrazové zdravotnické dokumentace, Hodnocení dokumentace zobrazovacích metod, Informační systémy a Klinické audity, radiační zátěž a její sledování“
. Loňského ročníku se zúčastnilo více 110 odborníků zabývajících telemedicínou a IT ve zdravotnictví. Našim cílem je uspořádat odbornou akci, kterávýznamnou měrou přispěje ke zkvalitnění profesní činnosti.

Věříme, že Vás tematické zaměření kongresu zaujme, a že i Vy přispějete svou odborností ke kvalitnímu programu kongresu.

                     Těšíme se na Vaši účast

 

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
předseda
Radiologické společnosti ČLS JEP

doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
primář
Kliniky radiologie a nukleární medicíny
LF MU a Fakultní nemocnice Brno