POZVÁNKA (pdf)

 

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK 2018

 

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abychom Vás jménem Kliniky radiologie a nukleární medicíny LF MU a Fakultní nemocnice Brno a Radiologické společnosti ČLS JEP, co nejsrdečněji pozvali k účasti na mezinárodní kongres informačních technologií ve zdravotnictví „Telemedicína Brno 2019“, který je v pořadí již patnáctý.Akce se tradičně koná v kongresových prostorách hotelu Myslivna v Brně a to dne 18. března 2019.

Hlavními tématy letošního ročníku jsou „Teleradiologie - legislativa a praxe, GDPR, Sdílení, zasílání a archivace obrazové zdravotnické dokumentace, Hodnocení dokumentace zobrazovacích metod, Informační systémy a Klinické audity, radiační zátěž a její sledování“.

Loňského ročníku se zúčastnilo více jak 120 odborníků zabývajících se telemedicínou a IT ve zdravotnictví. Našim cílem je uspořádat odbornou akci, která významnou měrou přispěje ke zkvalitnění profesní činnosti.
Věříme, že Vás tematické zaměření kongresu zaujme, a že i Vy přispějete svou odborností ke kvalitnímu programu kongresu.

                     Těšíme se na Vaši účast

 

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
přednosta
Kliniky radiologie a nukleární medicíny
LF MU a Fakultní nemocnice Brno

doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
zástupce přednosty pro LPP
Kliniky radiologie a nukleární medicíny
LF MU a Fakultní nemocnice Brno