POZVÁNKA

 

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abychom Vás jménem Kliniky radiologie a nukleární medicíny LF MU a Fakultní nemocnice Brno a Radiologické společnosti ČLS JEP, co nejsrdečněji pozvali k účasti na již XIII. mezinárodní kongres informačních technologií ve zdravotnictví „Telemedicína Brno 2017“, který se koná dne13. března 2017 v konferenčních prostorách hotelu Myslivna v Brně.
Hlavními tématy letošního ročníku jsou „Teleradiologie - legislativa a praxe, Sdílení, zasílání a archivace obrazové zdravotnické dokumentace, Hodnocení dokumentace zobrazovacích metod a Informační systémy“. Našim cílem je uspořádat odbornou akci, která přinese informace, které přispějí ke zkvalitnění profesní činnosti účastníka.
Věříme, že Vás tematické zaměření kongresu zaujme a že i Vy přispějete svou odborností ke kvalitnímu programu akce.

                     Těšíme se na Vaši účast

 

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
předseda
Radiologické společnosti ČLS JEP

doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
primář
Kliniky radiologie a nukleární medicíny LF MU a Fakultní nemocnice Brno

 

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK 2016

 

FOTOGALERIE 2016