Informace pro přednášející

Hlavní partner

Partner

Přednášku je možné přihlásit do 23. února 2018.

Vyrozumění o přijetí přednášky obdržíte nejpozději do 28. února 2018.

Kongresová technika
Dataprojektor
PC
Bezdrátová myš vč. laserpointu
Náhledový monitor

Techniku je možné si vyzkoušet před zahájením kongresu nebo v průběhu přestávek.
Technická obsluha bude k dispozici po celou dobu konání kongresu.

Prezentace
Prezentace, které od Vás převezme technická obsluha v přednáškovém sále, prosíme dodat na USB Flash disku.