Akreditace

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Kongres bude ohodnocen kredity České lékařské komory a Společnosti radiologických asistentů dle platných předpisů. Čísla akreditací a počty kreditů budou uveřejněny na webu kongres ca. 14 dní před akcí.

Certifikáty budou vydávány účastníkům kongresu po ukončení akce na registraci účastníků.