Akreditace

 

Kongres bude ohodnocen kredity České lékařské komory dle platných předpisů. NLZP obdrží potvrzení o účasti.

Certifikáty budou vydávány účastníkům kongresu po ukončení akce na registraci účastníků.