XVI. mezinárodní kongres
informačních technologií ve zdravotnictví Telemedicína 2020
23. března 2020
Brno, hotel Myslivna

Vzhledem k epidemiologické situaci a rozhodnutí Bezpečnostní rady státu je akce zrušena.
Registrační poplatky vám budou vráceny v plné výši.
Úvod

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abychom Vás jménem svým, ale i jménem Kliniky radiologie a nukleární medicíny LF MU a Fakultní nemocnice Brno a Radiologické společnosti ČLS JEP, co nejsrdečněji pozvali k účasti na mezinárodní kongres informačních technologií ve zdravotnictví „Telemedicína Brno 2020“, který je v pořadí již šestnáctý. Akce se tradičně koná v kongresových prostorách hotelu Myslivna v Brně a to dne 23. března 2020.
Hlavními tématy letošního ročníku jsou „Teleradiologie - legislativa a praxe, GDPR, Sdílení, zasílání a archivace obrazové zdravotnické dokumentace, Hodnocení dokumentace zobrazovacích metod, Informační systémy a Klinické audity, radiační zátěž a její sledování“.
Loňského ročníku se zúčastnilo více jak 120 odborníků zabývajících se telemedicínou a IT ve zdravotnictví. Našim cílem je uspořádat odbornou akci, která významnou měrou přispěje ke zkvalitnění profesní činnosti.
Věříme, že Vás tematické zaměření kongresu zaujme, a že i Vy přispějete svou odborností ke kvalitnímu programu kongresu.

                     Těšíme se na Vaši účast

 

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
přednosta
Kliniky radiologie a nukleární medicíny
LF MU a Fakultní nemocnice Brno

doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
zástupce přednosty pro LPP
Kliniky radiologie a nukleární medicíny
LF MU a Fakultní nemocnice Brno

 Hlavní témata

Teleradiologie - legislativa a praxe
GDPR
Sdílení, zasílání a archivace obrazové zdravotnické dokumentace
Hodnocení dokumentace zobrazovacích metod
Informační systémy
Klinické audity, radiační zátěž a její sledování

Všeobecné informace

Místo konání

Hotel Myslivna, Nad Pisárkami 276/1, 623 00 Brno


Registrační poplatky

 

 

Do 16. 3. 2020

Na místě

Aktivní účast (přednášející)

nehradí registrační poplatek

Pasivní účast (posluchači)
Člen ČRS ČLS JEP

Nečlen

Komerční sektor (obchodní společnost)


Kč    950,-
Kč 1 150,-

Kč 4 000,-


Kč 1 200,-
Kč 1 400,-

Kč 5 000,-

Studenti Ph.D.

Kč    400,-

Kč    600,-

Studenti LF MU

nehradí registrační poplatek

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na kongres, občerstvení v průběhu akce, kongresové materiály a DPH.


Doprava k místu konání

Motoristé: Mapka místa konání je umístěna zde.
Cestující MHD: autobusová linka č. 52, pro vyhledání spoje doporučujeme použít. služby

Oběd

Formou jednotného menu (polévka, hlavní jídlo, nápoj), cena Kč 150,- vč. DPH.
Zájemce o bezmasou / bezlepkovou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.


Doprovodná výstava

Doprovodná výstava firem bude probíhat v těsné blízkosti přednáškového sálu.
V prostorách doprovodné výstavy bude umístěno občerstvení pro účastníky.
Máte-li zájem o prezentaci Vaší společnosti, kontaktujte organizátora kongresu
SYMMA, spol. s r.o., Aleš Martinek, e-mail: a.martinek@symma.cz, mobil: +420 607 650 654


Akreditace

Kongres bude ohodnocen kredity České lékařské komory, dle platných předpisů. NLZP obdrží potvrzení o účasti.
Certifikáty budou vydávány účastníkům kongresu po ukončení akce na registraci účastníků.


Informace pro přednášející

Přednášku je možné přihlásit do 24. února 2020.
Vyrozumění o přijetí přednášky obdržíte nejpozději do 3. února 2020.

Kongresová technika: dataprojektor, PC, bezdrátová myš vč. laserpointu, náhledový monitor
Techniku je možné si vyzkoušet před zahájením kongresu nebo v průběhu přestávek.
Technická obsluha bude k dispozici po celou dobu konání kongresu.

Prezentace, které od Vás převezme technická obsluha v přednáškovém sále, prosíme dodat na USB Flash disku.


Partneři

PartnerVystavovatelé

Mediální partner

Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz