XV. mezinárodní kongres
informačních technologií ve zdravotnictví Telemedicína 2019
18. března 2019
Brno, hotel Myslivna

Úvod

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abychom Vás jménem Kliniky radiologie a nukleární medicíny LF MU a Fakultní nemocnice Brno a Radiologické společnosti ČLS JEP, co nejsrdečněji pozvali k účasti na mezinárodní kongres informačních technologií ve zdravotnictví „Telemedicína Brno 2019“, který je v pořadí již patnáctý. Akce se tradičně koná v kongresových prostorách hotelu Myslivna v Brně a to dne 18. března 2019.

Hlavními tématy letošního ročníku jsou „Teleradiologie - legislativa a praxe, GDPR, Sdílení, zasílání a archivace obrazové zdravotnické dokumentace, Hodnocení dokumentace zobrazovacích metod, Informační systémy a Klinické audity, radiační zátěž a její sledování“.

Loňského ročníku se zúčastnilo více jak 120 odborníků zabývajících se telemedicínou a IT ve zdravotnictví. Našim cílem je uspořádat odbornou akci, která významnou měrou přispěje ke zkvalitnění profesní činnosti.
Věříme, že Vás tematické zaměření kongresu zaujme, a že i Vy přispějete svou odborností ke kvalitnímu programu kongresu.

                     Těšíme se na Vaši účast

 

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
přednosta
Kliniky radiologie a nukleární medicíny
LF MU a Fakultní nemocnice Brno

doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
zástupce přednosty pro LPP
Kliniky radiologie a nukleární medicíny
LF MU a Fakultní nemocnice Brno

 Hlavní témata

Teleradiologie - legislativa a praxe
GDPR
Sdílení, zasílání a archivace obrazové zdravotnické dokumentace
Hodnocení dokumentace zobrazovacích metod
Informační systémy
Klinické audity, radiační zátěž a její sledování

Časový plán

  18. března 2019

 

  8.00 – 12.00 hod

Registrace účastníků

  9.00 − 10.30 hod

Přednáškový blok I.

  10.30 – 11.00 hod

Coffee break / doprovodná výstava firem

  11.00 − 12.30 hod

Přednáškový blok II.

  12.30 – 13.30 hod

Oběd

  13.30 − 15.00 hod

Přednáškový blok III.

  15.00 – 15.30 hod

Coffee break / doprovodná výstava firem

  15.30 − 17.00 hod

Přednáškový blok IV.

  17.00 – 17.10 hod

Závěr kongresu

Všeobecné informace

Místo konání

Hotel Myslivna, Nad Pisárkami 276/1, 623 00 Brno


Registrační poplatky

 

 

Do 4. 3. 2019

Na místě

Nekomerční sektor
(členové ČLS JEP, zaměstnanci nemocničních zařízení, zaměstnanci státní správy
a samosprávy, akademici)

Kč 1 150,-

Kč 1 400,-

Komerční sektor

Kč 4 000,-

Kč 5 000,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na kongres, občerstvení v průběhu akce, kongresové materiály a DPH.

Studenti Ph.D.

Kč 400,- (bez rozdílu času)

Studenti LF MU

nehradí registrační poplatek

Oběd

Kč 120,-


Doprava k místu konání

Motoristé: Mapka místa konání je umístěna zde.
Cestující MHD: autobusová linka č. 52, pro vyhledání spoje doporučujeme použít. služby

Oběd

Formou jednotného menu, cena Kč 120,- vč. DPH.
Zájemce o bezmasou / bezlepkovou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.


Doprovodná výstava

Doprovodná výstava firem bude probíhat v těsné blízkosti přednáškového sálu.
V prostorách doprovodné výstavy bude umístěno občerstvení pro účastníky.
Máte-li zájem o prezentaci Vaší společnosti, kontaktujte organizátora kongresu
SYMMA, spol. s r.o., Aleš Martinek, e-mail: a.martinek@symma.cz, mobil: +420 607 650 654


Akreditace

Kongres bude ohodnocen kredity České lékařské komory, dle platných předpisů. NLZP obdrží potvrzení o účasti.
Certifikáty budou vydávány účastníkům kongresu po ukončení akce na registraci účastníků.


Informace pro přednášející

Přednášku je možné přihlásit do 18. února 2019.
Vyrozumění o přijetí přednášky obdržíte nejpozději do 25. února 2019.

Kongresová technika: dataprojektor, PC, bezdrátová myš vč. laserpointu, náhledový monitor
Techniku je možné si vyzkoušet před zahájením kongresu nebo v průběhu přestávek.
Technická obsluha bude k dispozici po celou dobu konání kongresu.

Prezentace, které od Vás převezme technická obsluha v přednáškovém sále, prosíme dodat na USB Flash disku.


Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Olomoucká 797/80, 617 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz

Copyright © SYMMA spol. s r.o. 2018